ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020 - QBU: TUYỂN SINH

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2020

Đăng bởi Ngọc Thành Nguyễn vào

*Các thông tin của năm tuyển sinh 2020
1. Tuyển sinh chính quy trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non chính quy
1.1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
1.2. Phạm vi tuyển sinh
– Các ngành đào tạo giáo viên chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu Quảng Bình;
– Các ngành khác tuyển sinh cả nước.
1.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
– Nhà trường xét tuyển 3 phương thức như sau:
+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp THPT
+ Phương thức 3 (Áp dụng đối với ngành Giáo dục thể chất và Giáo dục Mầm non): Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu theo tổ hợp xét tuyển tương ứng.
1.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo

Stt Trình độ đào tạo Mã ngành Ngành học Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp môn xét tuyển 1 Tổ hợp môn xét tuyển 2 Tổ hợp môn xét tuyển 3 Tổ hợp môn xét tuyển 4
Theo xét KQ thi THPT Theo phương thức khác Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính Tổ hợp môn Môn chính
1 Đại học 7140201 Giáo dục Mầm non 30 35 M05 M06 M07
2 Đại học 7140202 Giáo dục Tiểu học 60 60 A00 C00 C14 D01
3 Đại học 7140205 Giáo dục Chính trị 20 30 C00 C19 C20 D66
4 Đại học 7140206 Giáo dục Thể chất 20 30 T00 T02 T05
5 Đại học 7140209 Sư phạm Toán học 20 30 A00 A01 A02 D07
6 Đại học 7140211 Sư phạm Vật lý 20 30 A00 A01 A02
7 Đại học 7140212 Sư phạm Hóa học 20 30 A00 B00 D07
8 Đại học 7140213 Sư phạm Sinh học 20 30 A02 B00 B03 D08
9 Đại học 7140217 Sư phạm Ngữ văn 20 30 C00 C19 C20 D14
10 Đại học 7220201 Ngôn ngữ Anh 50 50 D01 D09 D14 D15
11 Đại học 7310501 Địa lý học 20 30 C00 C20 D10 D15
12 Đại học 7340301 Kế toán 50 50 A00 A01 C02 D01
13 Đại học 7340101 Quản trị kinh doanh 20 30 A00 A01 C02 D01
14 Đại học 7480103 Kỹ thuật phần mềm 20 30 A00 A01 A02 D01
15 Đại học 7480201 Công nghệ thông tin 50 50 A00 A01 A02 D01
16 Đại học 7620201 Lâm học 20 30 A00 B03 C04 D01
17 Đại học 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 50 50 A01 C03 C04 D01
18 Đại học 7850101 Quản lý Tài nguyên và Môi trường 20 30 A00 B03 C04 D01
19 Cao đẳng 51140201 Giáo dục Mầm non 10 10 M05 M06 M07

1.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
a) Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 :
– Ngưỡng đảo bảo chất lượng đầu vào các ngành Đại học thuộc ngành đào tạo giáo viên và CĐ ngành Giáo dục Mâm non theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.
– Đối với các ngành khác ngưỡng đảm bảo chất lượng do trường quy định.
– Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của tổ hợp xét tuyển, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến 2 chữ số thập phân.
b) Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp THPT. Điểm các môn trong tổ hợp môn xét tuyển là điểm trung bình cả năm các môn học (làm tròn đến 2 chữ số thập phân).
Điều kiện xét tuyển:
* Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên:
Xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại GIỎI trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;
Riêng đối với ngành Giáo dục Thể chất học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Đối với trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non người dự tuyển phải có học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
* Đối với các ngành khác ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tối thiểu bằng điểm bằng điểm xét tuyển do trường quy định. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cả năm các môn học của tổ hợp xét tuyển.
c) Phương thức 3: Xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT (học bạ) kết hợp với thi tuyển năng khiếu (áp dụng cho các ngành Giáo dục Thể chất và Giáo dục Mầm non).
* Đối với xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
– Do Bô Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.
* Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT
– Đối với trình độ ĐH ngành Giáo dục Mầm non xếp loại học lực lớp 12 phải từ loại GIỎI trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 8,0 trở lên;
– Đối với trình độ ĐH ngành Giáo dục Thể chất xếp loại học lực lớp 12 xếp loại từ khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên.
– Đối với trình độ CĐ ngành Giáo dục Mầm non xếp loại học lực lớp 12 xếp loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên;
– Điểm thi môn năng khiếu từ 5 điểm trở lên ( theo thang điểm 10)
Lưu ý: Có thể sử dụng kết quả thi năng khiếu của trường khác để xét tuyển.

1.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…
– Không có môn chính trong các tổ hợp xét tuyển.
– Điểm xét tuyển giữa các tổ hợp là bằng nhau (không có chênh lệch điểm)
– Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển: Sử dụng môn so sánh đối với các thí sinh bằng điểm.
1.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
– Nhà trường tổ chức tiếp nhận Hồ sơ ĐKXT và xét tuyển theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sau mỗi đợt xét tuyển, nếu chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ thông báo công khai xét tuyển bổ sung (ngành, chỉ tiêu).
– Để tham gia xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi theo quy định kèm theo lệ phí ĐKXT. Các đợt xét bổ sung, thí sinh thực hiện ĐKXT và nộp lệ phí theo quy định của Nhà trường, cụ thể như sau:
a. Hồ sơ ĐKXT
*. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT
– Phiếu ĐKXT (theo mẫu trường) có ghi rõ đợt xét tuyển. Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);
– Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020;
– Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.
*. Đối với các ngành ĐKXT dựa vào kết quả học tập ở THPT
+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);
+ Bản sao học bạ THPT;
+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
+ Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh để Nhà trường thông báo kết quả xét tuyển.
b. Thời gian, cách thức – địa điểm:
* Thời gian:
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, các mốc thời gian nhận hồ sơ ĐKXT của thí sinh được thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Đối với phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở THPT: (dự kiến)
+ Đợt 1: từ ngày 30/5đến ngày 30/7/2020
+ Đợt 2: từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2020
+ Đợt 3: từ ngày 16/8 đến ngày 30/8/2020
+ Các đợt bổ sung: từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2020
* Cách thức – địa điểm:
+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Quảng Bình)
+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển), Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:
Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo- Trường Đại học Quảng Bình
Số 312 Lý Thường Kiệt- TP. Đồng Hới- T.Quảng Bình
* Tuyển sinh các ngành có môn thi Năng khiếu
a. Điều kiện xét tuyển các ngành có môn thi năng khiếu:
Để xét tuyển vào các ngành có môn thi năng khiếu, thí sinh phải dự thi các môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng kết quả thi môn năng khiếu tương ứng cùng khối ngành đào tạo của các Trường ĐH khác tổ chức thi trong năm 2020.
b. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu
* Thời gian ( dự kiến)
Đợt 1:
– Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: từ 1/6/2020 đến hết ngày 01/8/2020
– Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 18 -19/8/2020
Đợt bổ sung:
– Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: từ 01/9/2020 đến hết ngày 15/9/2020
– Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 17 – 18/9/2020
* Hồ sơ ĐKDT
– Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu của Nhà trường.
– Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
– 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;
– 03 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí
sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi, hai ảnh nộp cho trường).

Thông báo chi tiết:

20
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Hãy chia sẻ thông tin đến mọi người!

Bản quyền thuộc về trường Đại học Quảng Bình.