KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2021 - QBU: TUYỂN SINH

KẾ HOẠCH THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2021

Đăng bởi Phòng Đào tạo vào

Thời gian, địa điểm thi tuyển:
– Thời gian: Ngày 10, 11 tháng 4 năm 2021.
– Địa điểm: Giảng đường C – Trường Đại học Quảng Bình.

20
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial

Hãy chia sẻ thông tin đến mọi người!

Bản quyền thuộc về trường Đại học Quảng Bình.