Biểu mẫu đăng ký tuyển sinh năm 2023

 

 

TT TÊN BIỂU MẪU Link tải
1 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2023 Theo điểm thi THPT Tải tại đây
2 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2023 Theo kết quả học tập THPT  Tải tại đây
4 Phiếu đăng ký dự thi Năng khiếu năm 2023 Tải tại đây
5 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Trung cấp Tải tại đây
6 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Cao đẳng Tải tại đây
7 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Đại học trở lên (VB2) Tải tại đây

 

phieu DKXT ĐH, CĐ 2023_ Thi THPT

phieu DKXT ĐH, CĐ 2023_ HocBa

Phieu DKDT VB2_2023

Phiếu DKDT Năng khiếu 2023

Phieu DKDT lien thong từ TC_2023

Phieu DKDT lien thong từ CĐ_2023