DANH SÁCH ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU – KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020_ ĐỢT 2

*Danh sách điểm thi năng khiếu năm 2020_Đợt 2