Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Quảng Bình

Địa chỉ: # 312 Lý Thường Kiệt, Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình.

Phone: +(84)02323824052