HỌC BỔNG

CÁC NGUỒN HỌC BỔNG

Học bổng
Odon Vallet
Là chương trình học bổng hàng năm.
Học bổng
Hessen
Là chương trình học bổng hàng năm.
Học bổng
Kova
Là chương trình học bổng hàng năm.

1. Học bổng Vallet (hội gặp gỡ Việt Nam), sẽ tiếp tục trao học bổng tài năng cho học sinh, sinh viên ưu tú trên toàn quốc. Học bổng Vallet là học bổng khuyến khích các em học sinh, sinh viên học giỏi các môn/ ngành khoa học tự nhiên hoặc kinh tế như theo yêu cầu của Hội Gặp gỡ Việt Nam. Đây là học bổng thường niên do tổ chức Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp cho đối tượng là Sinh viên hệ chính quy đang theo học tại trường các khối A, A1 và khối B và có thành tích học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên.
– Số suất được cấp: 12 suất;
– Mỗi suất: 20.000.000 đồng
2. Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo chương trình cấp xét học bổng của Bộ Khoa học và Nghệ thuật bang Hessen và Tổ chức hỗ trợ Đại học Thế giới CHLB Đức cho sinh viên Việt Nam, trong đó có sinh viên ưu tú của Trường Đại học Quảng Bình, Nhà trường thông báo chỉ tiêu và điều kiện xét như sau:
Học bổng Hessen là học bổng thường niên để khuyến khích các em sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn, tham gia tích cực các hoạt động xã hội. Nhà trường thông báo đối tượng được cấp học bổng,
Số suất: 03 suất
Mỗi suất :216 Euro
3. Bên canh đó Nhà trường cò có học bổng thường niên là học bổng Khuyến khích học tập dành cho sinh viên học Xuất sắc, Giỏi, Khá sau mỗi học kỳ kết thúc căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện để cấp học bổng mỗi năm Nhà trường cấp trên 100 suất học bổng hơn 400 triệu đồng.

ĐIỀU KIỆN

Các điều kiện nhận học bổng

  • Điểm học tập xuất sắc
  • Tham gia đầy đủ các hoạt động do trường tổ chức