Danh sách số báo danh, sơ đồ phòng thi năng khiếu đợt 2

  1. Thời gian: 7h00 ngày 07 tháng 10 năm 2021
  2. Địa điểm: Giảng đường C – Trường Đại học Quảng Bình