DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI LIÊN THÔNG, VB2 NĂM 2020 ( ĐỢT 1)

1. Thời gian, địa điểm thi tuyển:
– Thời gian: Ngày 25, 26 tháng 7 năm 2020.
– Địa điểm: Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình.
2. Một số lưu ý đối với thi sinh:
– Nhà trường sẽ niêm yết danh sách phòng thi tại Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình vào 16h30 ngày 24/7/2020
– Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo Giấy báo dự thi và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
– Thí sinh theo dõi thời gian các môn thi tại Website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn (mục Thông tin tuyển sinh/ Liên thông, văn bằng 2); Số ĐT liên hệ: 0232.3824052.