DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2021

Dự kiến thời gian tổ chức thi chuyển vào ngày 07-08/8/2021
+ Do tình hình dịch COVID-19 nên thời gian, hình thức thi có thể thay đổi, nên thí sinh theo dõi cập nhật thông tin mới nhất tại: http://tuyensinh.qbu.edu.vn
+ Thí sinh xem Địa điểm thi; Danh sách đăng ký dự thi; Sơ đồ phòng thi tại Website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn (đang cập nhật)
+ Đường dây nóng tuyển sinh: 0232.3824052 – 0941100005 (Thầy Thành)

Tiếp tục cập nhật…