DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2

Sơ đồ phòng thi, danh sách số báo danh, địa điểm thi cụ thể, Nhà trường sẽ thông báo ngày 06/10/2021, thí sinh theo dõi website để cập nhật thông tin chi tiết.

DS DK DT NANG KHIEU 2021 D2