DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG-VĂN BẰNG 2-NĂM 2019 (đợt 2)

THỜI GIAN NHẬP HỌC: 8H NGÀY 18/10/2019 TẠI PHÒNG ĐÀO TẠO

HỒ SƠ NHẬP HỌC VĂN BẰNG 2

  1. Giấy báo trúng tuyển (bản chính và 02 bản photocopy công chứng).
  2. Bằng tốt nghiệp của văn bằng đại học thứ nhất (02 bản photocopy công chứng).
  3. Bảng điểm học tập của văn bằng đại học thứ nhất (02 bản photocopy công chứng).
  4. Giấy khai sinh (02 bản photocopy công chứng).
  5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): (2 bộ photocopy công chứng)

HỒ SƠ NHẬP HỌC LIÊN THÔNG

  1. Giấy báo trúng tuyển (bản chính và 02 bản photocopy công chứng).
  2. Bằng tốt nghiệp cao đẳng (02 bản photocopy công chứng).
  3. Bảng điểm học tập cao đẳng (02 bản photocopy công chứng)
  4. Giấy khai sinh (02 bản photocopy công chứng)
  5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): (2 bộ photocopy công chứng)