DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG-VĂN BẰNG 2-NĂM 2019

Danh sách trúng tuyển Đại học Liên thông năm 2019 ( đợt 1)
Điểm trúng tuyển ĐHGD Mâm non (chính quy): 17.00 điểm
Điểm trúng tuyển ĐHGD Tiểu học (chính quy): 22.00 điểm
Điểm trúng tuyển ĐH Kế toán (chính quy): 20.50 điểm
Điểm trúng tuyển ĐH Quản trị kinh doanh (chính quy): 20.50 điểm
Điểm trúng tuyển ĐHGD Tiểu học (Vừa làm vừa học): 18.50 điểm

* Lưu ý: Những thí sinh không trúng tuyển ĐHGD Tiểu học (chính quy) Hội đồng tuyển sinh xét trúng tuyển vào ĐHGD Tiểu học ( Vừa làm vừa học)
Danh sách trúng tuyển Đại học Văn bằng thứ 2 năm 2019 (đợt 1) 
Điểm trúng tuyển ĐH Kế toán (chính quy): 13.50 điểm
Điểm trúng tuyển ĐHGD Mầm non (Vừa làm vừa học): 13.50 điểm
Điểm trúng tuyển ĐH Ngôn ngữ Anh (Vừa làm vừa học): 12.50 điểm
Điểm trúng tuyển ĐH Quản trị kinh doanh (Vừa làm vừa học): 13.50 điểm