Danh sách trúng tuyển và Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả điểm thi THPT 2022 (đợt 1)

Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy đợt 1 năm 2022 (Bao gồm cả 2 phương thức xét tuyển)

2022 09 16 15 46 45 01

Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả điểm thi THPT 2022 (đợt 1)

2022 09 15 15 53 32 01