DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ_ĐỢT 2

1. Thời gian, địa điểm nhập học:
– Thời gian: Từ ngày 10 -25 tháng 9 năm 2020
– Địa điểm: Phòng đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình.
2. Khi nhập học, thí sinh cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ sau:

  1. Giấy báo trúng tuyển (bản chính và 02 bản photocopy công chứng)
  2. Bằng tốt nghiệp cao đẳng đối với Liên thông; Bằng tốt nghiệp đại học đối với  VB2 (02 bản photocopy công chứng) 
  3. Bảng điểm học tập  (02 bản photocopy công chứng).
  4. Giấy khai sinh (02 bản photocopy công chứng).
  5. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): (2 bộ photocopy công chứng)

  Danh sách thí sinh trúng tuyển cụ thể bên dưới: