Đề án tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 (bổ sung)

* Đề án bổ sung thêm 2 ngành mới tuyển sinh năm 2020
1. ĐH Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
2. ĐH Ngành Nông nghiệp
* Các ngành tuyển sinh năm 2020:
1. ĐH Giáo dục Mầm non
2. ĐH Giáo dục Tiểu học
3. ĐH Giáo dục Chính trị
4. ĐH Giáo dục Thể chất
5. ĐH Sư phạm Toán học
6. ĐH Sư phạm Vật lý
7. ĐH Sư phạm Hóa học
8. ĐH Sư phạm Sinh học
9. ĐH Sư phạm Ngữ văn
10. ĐH Ngôn ngữ Anh
11. ĐH Ngôn ngữ Trung Quốc
12. ĐH Địa lý học
13. ĐH Kế toán
14. ĐH Quản trị kinh doanh
15. ĐH Kỹ thuật phần mềm
16. ĐH Công nghệ thông tin
17. ĐH  Lâm học
18. ĐH Nông nghiệp
19. ĐH Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20. ĐH Quản lý Tài nguyên và Môi trường
21. Cao Đẳng Giáo dục Mầm non

Đề Án chi tiết: