Giáo dục Chính trị

I.  NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

Tên ngành/Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

CHÍNH QUY

GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

7140205

 Ngữ Văn – Lịch sử- Địa lý

C00

Ngữ Văn – Lịch sử- Giáo dục công dân

C19

Ngữ Văn – Địa lý – Giáo dục công dân

C20

Ngữ Văn – Giáo dục công dân – Tiếng Anh 

D66

Ngữ Văn – Toán– Giáo dục công dân

C14

Ngữ Văn – Vật lý – Giáo dục công dân

C16

Ngữ Văn –  Giáo dục công dân- KHTN

C23

LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 (Thi tuyển)

II. GIỚI THIỆU VỀ NGÀNH GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

 Nội dung cơ bản của chương trình đào tạo cử nhân ngành GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ là khối kiến thức giáo dục công dân, các môn khoa học Mác –Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; kiến thức về nghiệp vụ sư phạm. Thực hành dạy học môn GDCD ở trường THPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

III. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

– Học bạ; Điểm thi THPT

IV. CƠ HỘI VIỆC LÀM

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Giáo dục chính trị, người học có khả năng:

1. Giảng dạy môn Giáo dục công dân ở các trường phổ thông.

2. Giảng dạy môn Giáo dục chính trị ở trường trung học chuyên nghiệp, các môn Lý luận chính trị ở trường cao đẳng, đại học.

3. Giảng dạy môn Phương pháp dạy học Giáo dục công dân ở các trường trung học sư phạm, cao đẳng, đại học sư phạm có đào tạo cử nhân ngành giáo dục công dân.

4. Làm việc trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị- xã hội (làm việc ở Ban tuyên giáo, Hội Liên hiệp Phụ nữ; Hội chữ Thập đỏ….)

5. Chuyên viên tư vấn môn GDCD ở Sở Giáo dục và Đào tạo.