Kế hoạch tổ chức thi các môn năng khiếu đợt 1 năm 2022

1. Thời gian: 14h ngày 18 tháng 7 năm 2022
2. Địa điểm: Trường Đại học Quảng Bình
Chi tiết cụ thể về Danh sách thí sinh đăng ký dự thi; Sơ đồ phòng thi, Sơ đồ Địa điểm thi các môn năng khiếu, sẽ cập nhật tại website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/

KH 1309 0001