Kế hoạch tổ chức thi môn Năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đợt 2 năm 2023

    Thời gian: 7h30 ngày 12 tháng 9 năm 2023

    Địa điểm: Trung tâm học liệu – Trường Đại học Quảng Bình

  Chi tiết cụ thể về Danh sách thí sinh đăng ký dự thi; Sơ đồ phòng thi, Sơ đồ Địa điểm thi các môn năng khiếu, sẽ thông báo tại website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/

KH 1680 0001