Kế toán

1. Ngành đào tạo:

Tên ngành/ chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/ chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

  Kế toán

  7340301

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

  A00, A01, C02, D01

 

2. Giới thiệu ngắn gọn về ngành/ chuyên ngành đào tạo

Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian lao động để cung cấp thông tin về kinh tế tài chính thực sự hữu dụng về một doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh. Mỗi đơn vị, tổ chức trong xã hội đều phải có một lượng tài sản nhất định để tiến hành các hoạt động sản xuất, kinh doanh một cách thường xuyên, liên tục. Trong quá trình hoạt động, đơn vị thực hiện các hoạt động liên quan đến tình hình kinh tế tài chính như: trả lương, mua hàng, bán hàng, sản xuất, vay vốn đầu tư … Các hoạt động đó đều phải được kế toán quản lý và cân đối.

Người làm trong ngành này đòi hỏi phải có kỹ năng tính toán tốt đức tính bình tĩnh, thận trọng, cẩn thận, chín chắn, chu đáo…

Khi học ngành Kế toán, sinh viên được trang bị những kiến thức về kế toán, kiểm toán, tài chính, thuế, …; giúp sinh viên có khả năng tổ chức điều hành công tác kế toán, kiểm toán nội bộ và tài chính ở tất cả các loại hình doanh nghiệp; có thể thực hiện báo cáo thuế, báo cáo tài chính, kế toán thuế, quyết toán thuế trong các công ty Việt Nam và nước ngoài.

3. Hình thức xét tuyển

Xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường

4. Cơ hội việc làm

Kế toán là bộ phận không thể thiếu ở tất cả các đơn vị tổ chức. Vì vậy, thị trường lao động của nghề này rất rộng lớn và cơ hội việc làm cũng rất nhiều.

Sinh viên ngành Kế toán sau khi tốt nghiệp có thể làm việc được ở hầu hết các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực và loại hình doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, trong cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ. Một số vị trí hấp dẫn mà sinh viên chuyên ngành Kế toán khi ra trường có thể đảm nhiệm là kế toán viên, kiểm soát viên, nhân viên thuế, chuyên viên tư vấn tài chính, nhân viên ngân hàng, nhân viên môi giới chứng khoán, chuyên viên quản lý kênh phân phối, giảng viên, nghiên cứu viên, nhân viên phòng giao dịch và ngân quỹ, nhân viên quản lý dự án v.v…. Có thể đảm nhận vai trò quản lý như trưởng phòng kế toán, kế toán trưởng, giám đốc tài chính (CFO) .v.v…