LỊCH THI + DS THÍ SINH ĐKDT + SƠ ĐỒ PHÒNG THI LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2021 ĐỢT 1

Lịch thi đại học liên thông năm 2021

Lịch thi văn bằng đại học thứ 2 năm 2021

Sơ đồ phòng thi

Danh sách thí sinh đăng ký dự thi năm 2021_1 ( tiếp tục cập nhật)