LỊCH THI VÀ SƠ ĐỒ PHÒNG THI KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 NĂM 2019 (ĐỢT 3)

Thời gian: 6h45, ngày 07, 08 tháng 12 năm 2019
Địa điểm thi tuyển: Tầng 4 Giảng đường A1.
L­ưu ý:
+ Nhà trường sẽ niêm yết danh sách phòng thi tại Giảng đường A1 – Trường Đại học Quảng Bình vào 16h00 ngày 06/12/2019
+Thí sinh xem kế hoạch thi tuyển sinh và các môn thi tại Website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn