DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VÀ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC XÉT HỌC BẠ ĐỢT 1_2021

* Nhà trường triệu tập Anh/Chị đến tập trung và làm thủ tục nhập học vào:
Lúc: 08h00, ngày 25 tháng 8 năm 2021
Địa điểm: Giảng đường A3 – Trường Đại học Quảng Bình
* Khi nhập học, thí sinh cần nộp đầy đủ các loại giấy tờ sau:
1. Giấy báo trúng tuyển (02 bản photocopy).
2. Bằng tốt nghiệp đối với những người đã tốt nghiệp các năm trước; giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với những người tốt nghiệp trong năm 2021 (02 bản photocopy công chứng).
3. Học bạ trung học phổ thông (02 bản photocopy công chứng).
4. Giấy khai sinh (02 bản photocopy công chứng).
5. Giấy khai báo tạm vắng do công an phường, xã cấp (trừ thí sinh có hộ khẩu ở TP. Đồng Hới).
6. Hồ sơ chuyển sinh hoạt Đoàn, Đảng (nếu có). Nộp sổ Đoàn viên (bản gốc, có xác nhận chuyển của Đoàn cơ sở hoặc đoàn tại địa phương); Nếu là Đảng viên thì phải có giấy chuyển hồ sơ đến Ban Tổ chức Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình.
7. Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có): 2 bộ

Đối với thí sinh dự thi THPT Quốc gia năm 2021, cần nộp bản gốc giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia về cho Nhà trường trong ngày làm thủ tục nhập học.

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐỢT 1 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ HỌC TẬP