Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh (Business Administration);Trình độ ĐH

 

Tên ngành đào tạo

 

Mã ngành

 

Tổ hợp xét tuyển

 

Mã hóa tổ hợp xét tuyển

 

Chỉ tiêu

Phương thức tuyển sinh

(Học bạ, kết quả thi THPTQG)

Quản trị kinh doanh

7340101

– Toán, Vật lý, Hóa học

– Toán, Vật lý, Tiếng Anh

– Toán, Ngữ văn, Hóa học

– Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

A01

C02

D01

50

Dựa vào Học bạ + kết quả thi THPTQG 2020

Mục tiêu đào tạo: Định hướng cho sinh viên tập trung nghiên cứu về về kinh tế xã hội; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản trị, điều hành các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; có khả năng hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, có khả năng tạo lập doanh nghiệp mới.

Cơ hội nghề nghiệp: Trở thành cán bộ kinh doanh hoặc quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ; tự tạo lập doanh nghiệp hoặc tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân; cán bộ nghiên cứu, giảng viên về quản trị kinh doanh tại các viện, trung tâm nghiên cứu, các cơ sở đào tạo.