SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM THI VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2020

1. Sơ đồ, địa điểm các môn thi:

2. Danh sách thí sinh đăng ký dự thi: