SƠ ĐỒ PHÒNG THI, LỊCH THI KỲ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG,VB2 NĂM 2020( Đợt 1)

Lịch thi tuyển sinh Đại học Liên thông,VB2 năm 2020:

Sơ đồ phòng thi: