THÔNG BÁO THỜI GIAN THI NĂNG KHIẾU TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020

I. Các nội dung thi môn năng khiếu tại trường Đại học Quảng Bình

* Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

 Môn năng khiếu gồm 2 nội dung: Đọc diễn cảm và Hát.

+ Nội dung Đọc diễn cảm: Thí sinh đọc diễn cảm một bài hoặc một đoạn thơ theo sự chuẩn bị của ban tuyển chọn các bài thơ phục vụ cho nội dung đọc diễn cảm (chiếm 50% số điểm của môn Năng khiếu).

+ Nội dung Hát: Thí sinh hát một ca khúc tự chọn bằng lời Việt, có nội dung trong sáng, lành mạnh, không có nhạc đệm (chiếm 50% số điểm của môn Năng khiếu).

* Đối với ngành Giáo dục Thể chất:

Môn năng khiếu gồm 2 nội dung: Bật xa tại chỗ  và Chạy 100m xuất phát cao

+ Bật xa tại chỗ: Thí sinh thực hiện 02 lần liên tiếp để lấy thành tích cao nhất. (chiếm 50% số điểm của môn Năng khiếu).

+  Chạy 100m xuất phát cao: Thí sinh thực hiện 01 lần để lấy thành tích. (chiếm 50% số điểm của môn Năng khiếu).

Thí sinh phải đạt yêu cầu về kiểm tra thể hình theo quy định mới được dự thi các môn năng khiếu ngành Giáo dục Thể chất, cụ thể: Thí sinh có thể hình cân đối, không dị hình, dị tật, nam cao 1,65m và nặng 45kg trở lên; nữ cao 1,55m và nặng 40kg trở lên. Nếu thí sinh không đạt yêu cầu về thể hình sẽ không được dự thi các môn năng khiếu.

II. Thời gian, địa điểm thi môn năng khiếu:

Thời gian: Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 27 – 28/8/2020

Địa điểm thi: Trường Đại học Quảng Bình

Nhà trường thông báo  Danh sách thí sinh đăng ký dự thi; Sơ đồ phòng thi, Sơ đồ; Địa điểm thi các môn năng khiếu, trước thời gian thi 01 ngày tại website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/, đồng thời gửi giấy báo dự thi đến thí sinh.

 Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052

Thông báo chi tiết: