THÔNG BÁO TUYỂN SINH – ĐỢT BỔ SUNG – THEO KẾT QUẢ THI VÀ HỌC BẠ

Thời gian xét Học bạ đợt bổ sung: 01/8/2019 đến 06/9/2019
Thời gian xét KQ thi THPT QG (đợt bổ sung đợt 1): 18/8/2019 đến 06/9/2019