THÔNG BÁO HOÀN THIỆN HỒ SƠ NHẬP HỌC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN ĐỐI VỚI THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY THEO PHƯƠNG THỨC XÉT KẾT QUẢ ĐIỂM THI THPT NĂM 2021 (ĐỢT 1)

CV 1560 Thong Bao 22.9