Biểu mẫu đăng ký tuyển sinh năm 2024

TT TÊN BIỂU MẪU Link tải
1 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2024 Theo điểm thi THPT Tải tại đây
2 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học, Cao đẳng 2024 Theo kết quả học tập THPT  Tải tại đây
4 Phiếu đăng ký dự thi Năng khiếu năm 2024 Tải tại đây
5 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Trung cấp 2024 Tải tại đây
6 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Cao đẳng 2024 Tải tại đây
7 Phiếu ĐKTS Đại học Liên thông từ trình độ Đại học trở lên (VB2) 2024 Tải tại đây

 

Phieu DKDT lien thong từ CĐ_2024