Thông báo số 1 Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV

Nối tiếp thành công của Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ III và chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trường Đại học Quảng Bình tổ chức Hội nghị khoa học cán bộ trẻ lần thứ IV, năm học 2021-2022.

Chi tiết cụ thể xem file đính kèm

TB 235 0001