THÔNG BÁO THAY ĐỔI THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo đến thí sinh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất năm 2021, cụ thể như sau:
1. Tạm dừng thời gian tổ chức thi năng khiếu vào ngày 26/8/2021 như đã thông báo tại Kế hoạch số 1347/KH-HĐTS.
2. Tiếp tục nhận hồ sơ thi năng khiếu đợt 2 đến 15/9/2021.
3. Dự kiến thời gian tổ chức thi năng khiếu vào ngày 20/9/2021.

Đường dây nóng phục vụ tuyển sinh: 0232.3824052