THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU NĂM 2021

*. Hồ sơ, thời gian, cách thức, địa điểm và lệ phí đăng ký dự thi
a. Hồ sơ ĐKDT
– Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu của Nhà trường;
– 03 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi, hai ảnh nộp cho Nhà trường).
b. Thời gian:
– Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: đến hết ngày 25/7/2021
– Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 03 – 04/8/2021
c. Cách thức, địa điểm
+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo (tầng 2, Nhà Hiệu bộ – Trường Đại học Quảng Bình)
+ Cách 2: Nộp qua đường bưu điện (căn cứ vào dấu ngày gửi trên phong bì để tính thời gian nộp hồ sơ xét tuyển). Hồ sơ gửi về theo địa chỉ:
Bộ phận tuyển sinh – Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình
Số 312 Lý Thường Kiệt – TP. Đồng Hới – T.Quảng Bình
d. Lệ phí:
– Lệ phí dự thi: 300.000đ/hồ sơ;
– Lệ phí gửi bưu điện: 20.000đ/hồ sơ (Gửi thư bảo đảm Giấy báo dự thi và Giấy chứng nhận kết quả thi).