Về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đợt 2) năm 2022

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo đến thí sinh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non năm 2022, cụ thể như sau:  

  1. Kéo dài thời gian thu hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đến ngày 22/9/2022.
  2. Trường Đại học Quảng Bình chuyển lịch thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non (đợt 2) vào ngày 27/9/2022.