Quản lý tài nguyên và môi trường

 

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/ chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

 Đại học quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Lý, Hoá – A00

Toán, Sinh, Văn – B03

Văn, Toán, Địa – C04

Toán, Văn, Anh- D01

1.Giới thiệu ngắn gọn về ngành/chuyên ngành đào tạo

Đào tạo Cử nhân ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường có khả năng phân tích, đánh giá, chuyển giao công nghệ và ứng dụng các giải pháp nhằm phòng ngừa, xử lý ô nhiễm, thiết kế các công cụ quản lý và sử dụng hợp lý các dạng tài nguyên, môi trường.

2. Hình thức xét tuyển

Xét tuyển học bạ năm lớp 12 và dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022.

3. Cơ hội việc làm

– Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường; các công ty tư vấn, giám sát môi trường, các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, các nhà máy sản xuất; làm Nghiên cứu viên và quản lý tại các Khu bảo tồn thiên nhiên, Vườn quốc gia, Khu du lịch sinh thái…các tổ chức phi chính phủ, trung tâm giáo dục truyền thông về môi trường.

– Có cơ hội thực tập và xuất khẩu lao động trình độ cao ở các nước Nhật, Úc, Canada, Châu Âu…