DANH SÁCH ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU – KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2020_ĐỢT 1

*Danh sách điểm thi năng khiếu năm 2020