Danh sách thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2023 ( đợt 2)

  • Thí sinh nhập học từ 22/9 đến 02/10/2023
  • Nhà trường tổ chức nhập học tập trung cho thí sinh vào ngày 26/9/2023 đến 27/9/2023 Tại Trung tâm học liệu

Ds Trung Tuyen D2