ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀ DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT (ĐỢT 1)

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT_Đ1

5. BB ĐTT DIEM THI D1

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT 2021