ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2020

1. Điểm xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học: 18,5 điểm; Riêng ngành Đại học Giáo dục Thể chất: 17,5 điểm; 

2. Điểm xét tuyển từ điểm thi tốt nghiệp THPT ngành Cao đẳng Giáo dục Mầm non: 16,5 điểm

Các mức điểm trên áp dụng cho thí sinh thuộc khu vực 3, không đối tượng ưu tiên./

Điểm nhận hồ sơ xét tuyển theo Điểm thi tốt nghiệp và Theo Kết quả  học bạ lớp 12, chi tiết như sau: