Dự kiến tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

  1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.

  1. Phạm vi tuyển sinh:

Các ngành đào tạo giáo viên tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu thường trú và học lớp 12 tại Tỉnh Quảng Bình.

– Các ngành đào tạo khác tuyển sinh cả nước.

  1. Hình thức xét tuyển:

– Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

– Xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT

  1. Ngành tuyển sinh (dự kiến):
TT Ngành đào tạo Mã ngành Chỉ tiêu dự kiến Ghi chú
I Các ngành đào tạo đại học: 760
1    Giáo dục Mầm non 7140201 40  
Giáo dục Tiểu học 7140202 60
Giáo dục Thể chất 7140206 20
4 Sư phạm Khoa học tự nhiên 7140247 20
Sư phạm Lịch sử – Địa lý 7140249 20 Mã ngành mới
Ngôn ngữ Anh 7220201 100
Ngôn ngữ Trung Quốc 7220204 60
Kế toán 7340301 100
 9    Quản trị kinh doanh 7340101 60
    10     Công nghệ thông tin 7480201 100
    11      Nông nghiệp 7620101 60
    12     Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 60
    13     Quản lý Tài nguyên và Môi trường 7850101 60
II Các ngành đào tạo cao đẳng: 30
   1 Giáo dục Mầm non 51140201 30