Giáo dục Mầm non

1. Ngành đào tạo: Giáo dục Mầm non

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

  ĐẠI HỌC

GIÁO DỤC MẦM NON

7140201

– Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG KHIẾU

– Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU

– Ngữ văn, Địa lý, NĂNG KHIẾU

– Toán, Địa lý, NĂNG KHIẾU

M05

M06

M07

M14

  CAO ĐẲNG

GIÁO DỤC MẦM NON

51140201

– Ngữ văn, Lịch sử, NĂNG KHIẾU

– Ngữ văn, Toán, NĂNG KHIẾU

– Ngữ văn, Địa lý, NĂNG KHIẾU

– Toán, Địa lý, NĂNG KHIẾU

M05

M06

M07

M14

2. Giới thiệu ngắn gọn về ngành/chuyên ngành đào tạo:

Ngành Giáo dục Mầm non: Đào tạo cử nhân giáo dục mầm non có phẩm chất đạo đức và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng tốt yêu cầu của công việc chăm sóc và giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non; có khả năng thực hiện công tác chuyên môn, nghiên cứu, tư vấn về giáo dục mầm non ở các tổ chức khác; có tư duy đọc lập, sáng tạo, chủ động trong giải quyết vấn đề thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng thích ứng với sự thay đổi và phát triển của giáo dục mầm non và hội nhập quốc tế; có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên môn ở bậc học cao hơn.

3. Hình thức xét tuyển:

– Xét tuyển 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT.

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12.

– Đối với ngành Giáo dục Mầm non:

+ Các môn văn hóa trong tổ hợp: Thí sinh có thể lấy kết quả của Kỳ thi THPT hoặc kết quả học tập lớp 12 để xét tuyển.

+ Môn Năng khiếu: thí sinh có thể lấy điểm thi năng khiếu do Trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc của các trường khác để xét tuyển.

4. Cơ hội việc làm:

– Làm việc tại trường công lập hay đăng ký làm việc ở trường tư thục.

– Làm giáo viên tự do giảng dạy tại nhà học sinh, hoặc nếu đủ điều kiện về tài chính và tích lũy đủ kinh nghiệm thì có thể tự mở trường.

– Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, các cơ sở ứng dụng khoa học thuộc lĩnh vực khoa học giáo dục mầm non.

– Cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục mầm non, chuyên viên giáo dục mầm non ở các phòng, sở giáo dục và đào tạo.

– Giảng dạy tại các cơ sở đào tạo giáo viên mầm non.

– Làm việc tại các tổ chức phát triển giáo dục phi chính phủ.