Giáo dục Tiểu học

1. Ngành đào tạo: Giáo dục Tiểu học

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

  ĐẠI HỌC

GIÁO DỤC TIỂU HỌC

7140202

Toán, Vật lý, Hóa học

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

Ngữ văn, Toán, GDCD

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

A00

C00

C14

D01

2. Giới thiệu ngắn gọn về ngành/chuyên ngành đào tạo:

Ngành Giáo dục Tiểu học: Sinh viên tốt nghiệp có phẩm chất đạo đức và yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, có năng lực tiếp cận và phát triển chương trình tiểu học mới, có tiềm lực nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách.

3. Hình thức xét tuyển:

– Xét tuyển 2 phương thức:

+ Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT.

+ Phương thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12.

4. Cơ hội việc làm:

– Giáo viên giảng dạy ở các trường tiểu học, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp.

– Viên chức tại các sở, phòng giáo dục và đào tạo.

– Làm việc tại các cơ quan, tổ chức nghiên cứu và tư vấn phát triển giáo dục tiểu học và một số lĩnh vực khác.