Lịch thi chi tiết, sơ đồ phòng thi, ds số báo danh – kỳ thi liên thông đợt 2 2021

Lịch thi chi tiết

Sơ đồ phòng thi

Số báo danh thí sinh