Số báo danh thí sinh dự thi và Sơ đồ phòng thi môn năng khiếu ngành GDMN năm 2023

Xin mời anh (chị) đúng 7h30’ ngày 04 tháng 7 năm 2023

Có mặt tại Trung tâm học liệu – Trường Đại học Quảng Bình để dự thi.

Lưu ý:

+ Khi đến dự thi thí sinh phải mang theo CMND/CCCD.

+ Đường dây nóng tuyển sinh: 0232.3824052 – 0941100005 (Thầy Thành)

DANH SÁCH SỐ BÁO DANH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023

12. DS SO BAO DANH

SƠ ĐỒ PHÒNG THI NĂNG KHIẾU NĂM 2023

SƠ ĐỒ PHÒNG THI