Số báo danh thí sinh dự thi và Sơ đồ phòng thi môn năng khiếu ngành GDMN đợt 2 năm 2023

Sơ đồ phòng thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non 

So Do

Danh sách số báo danh thí sinh đăng ký dự thi môn năng khiếu

Danh Sach Phong Thi