Sư phạm Khoa học xã hội

1. Ngành đào tạo: SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI

TT

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

1

Sư phạm Khoa học xã hội

   7140249

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

 Lịch sử, Địa lý, Giáo dục CD

Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục CD

Ngữ văn, Địa lý, GDCD

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

 

C 00

C…?

C 19

C 20

D 14

 

 

2.  Giới thiệu ngắn gọn về ngành/ chuyên ngành đào tạo

Cử nhân Sư phạm Khoa học xã hội có kiến thức về lý luận chính trị, tâm lý, giáo dục; kiến thức cơ bản và nâng cao có chọn lọc về các quá trình tự nhiên, kinh tế – xã hội diễn ra trong không gian và thời gian, về sự tương tác giữa xã hội loài người và môi trường thiên nhiên; kỹ năng sử dụng các công cụ khoa học để thu thập, tổ chức và xử lý dữ liệu, từ đó hình thành năng lực diễn giải, phân tích, đánh giá dựa trên chứng cứ; phân tích các quan hệ nhân quả, quan hệ qua lại giữa các đối tượng trong bối cảnh cụ thể; năng lực sư phạm để thực hiện hoạt động dạy học và giáo dục, tiếp xúc cộng đồng và khởi nghiệp; góp phần hình thành nhân cách người giáo viên xã hội chủ nghĩa, là người công dân có trách nhiệm, trong thời đại toàn cầu hóa, sẵn sàng góp sức mình vào việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế.

3. Hinh thức xét tuyển:

– Xét KQ thi THPT

– Xét KQ Học bạ THPT (lớp 12)

4. Cơ hội việc làm:

– Giáo viên môn Lịch sử và Địa lý, Giáo dục công dân ở các trường Trung học cơ sở, giảng viên dạy các nội dung kiến thức cơ sở (lịch sử, địa lý, chính trị) ở các trường chuyên nghiệp.

– Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu liên quan đến khoa học lịch sử – chính trị và khoa học địa lý.

– Cộng tác viên, biên tập viên cho các nhà xuất bản, tạp chí, báo, đài phát thanh, truyền hình.

– Hướng dẫn viên du lịch quốc tế/ nội địa/ tại điểm (sau khi được bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch tương ứng).

– Chuyên viên ở các các tổ chức chính trị, các cơ quan, đoàn thể xã hội cấp xã, huyện, tỉnh cần sử dụng hoặc có liên quan đến kiến thức lịch sử, chính trị, văn hóa, địa lý.