Sư phạm Ngữ văn

1.Ngành đào tạo: SƯ PHẠM NGỮ VĂN

TT

Tên ngành/chuyên ngành đào tạo

Mã ngành/chuyên ngành

Tổ hợp xét tuyển

Mã hóa

1

Sư phạm Ngữ văn

   7140217

C 00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

C 19: Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C 20: Ngữ văn, Địa lý, GDCD

D 14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

 

2. Giới thiệu ngắn gọn về ngành đào tạo

Sinh viên chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn sẽ được trang bị những kiến thức nền tảng về văn học, ngôn ngữ và giáo dục; rèn luyện các kỹ năng tư duy, phương pháp luận nghiên cứu khoa học giáo dục và khoa học cơ bản, phát triển kỹ năng nghiệp vụ sư phạm; bồi dưỡng lòng yêu nghề, trách nhiệm nghề nghiệp, các phẩm chất đạo đức của công dân thế hệ mới.

3. Hinh thức xét tuyển

– Xét KQ thi THPT

– Xét KQ Học bạ THPT (lớp 12)

4. Cơ hội việc làm:

Ngành Sư phạm Ngữ văn là ngành đào tạo giáo viên có khả năng giảng dạy Ngữ văn ở trường phổ thông, trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; Cán bộ quản lý giáo dục, phụ trách chuyên môn tại các phòng giáo dục; Nghiên cứu viên tại các viện nghiên cứu Văn học, Ngôn ngữ và Khoa học xã hội nhân văn; Chuyên viên tại cơ quan chính trị xã hội, văn hóa truyền thông.