THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TỔ CHỨC THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2 NĂM 2021

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo đến thí sinh về việc điều chỉnh thời gian tổ chức thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và ngành Giáo dục Thể chất năm 2021, cụ thể như sau:
1. Tạm dừng thời gian tổ chức thi năng khiếu vào ngày 20/9/2021 
2. Tiếp tục nhận hồ sơ thi năng khiếu đợt 2 đến 30/9/2021.
3. Dự kiến thời gian tổ chức thi năng khiếu vào ngày 07/10/2021.

Thí sinh vào website: http://tuyensinh.qbu.edu.vn/ để cập nhật thông tin mới nhất.