THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ THI NĂNG KHIẾU ĐỢT 2

Do tình hình dịch bệnh COVID-19, một số thí sinh không thể tham gia dự thi môn Năng khiếu (đợt 1), Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Quảng Bình thông báo nhận hồ sơ đăng ký dự thi môn Năng khiếu (đợt 2), cụ thể như sau:
a). Thời gian:
– Nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi năng khiếu: đến hết ngày 24/8/2021
– Tổ chức thi các môn năng khiếu: ngày 26/8/2021
b. Hồ sơ ĐKDT
– Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu của Nhà trường (tải mẫu)
– 03 ảnh chân dung cỡ 3×4 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi (một ảnh dán trên phiếu đăng ký dự thi, hai ảnh nộp cho Nhà trường).