THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2019 (ĐỢT BỔ SUNG)

Thời gian: 12/9/2019 đến 26/9/2019

  • Hồ sơ ĐKXT

+ Phiếu ĐKXT (theo mẫu);

+ Bản sao học bạ THPT ( Công chứng)

+ Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời ( công chứng)

+ Bản sao hợp lệ các loại giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);