Thông báo Tuyển sinh đại học LIÊN THÔNG, VĂN BẰNG 2 năm 2019 ( ĐỢT BỔ SUNG)

I. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI

  1. Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Trường Đại học Quảng Bình);
  2. Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp;
  3. Bản sao hợp lệ bảng điểm học tập toàn khoá;
  4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);
  5. 02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại của thí sinh;
  6. 03 ảnh chân dung cỡ 4×6 cm có ghi họ, tên và ngày, tháng, năm sinh của thí sinh ở mặt sau trong thời hạn 6 tháng tính từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi

II. THỜI GIAN TUYỂN SINH

Nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo cho đến hết ngày 26/9/2019.

– Dự kiến: Thời gian ôn tập và thi tuyển: tháng 10/2019